KINDER Joy of moving Minisiatkówka

Wielki Finał 2023 – Komunikat nr 1

Przedstawiamy komunikat Organizatorów Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, który zostanie rozegrany 7-9 lipca w Arenie Gliwice. W komunikacie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące rejestracji drużyn oraz zakwaterowania.

Komunikat nr 1
29. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, Arena Gliwice 7-9 lipca 2023

1. Miejsce i termin turnieju:
29. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie rozegrany w dniach 7-9 lipca 2023 w Gliwicach, w Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50.

2. Zasady rozgrywania turnieju:
W turnieju minisiatkówki uczestniczą dwa pierwsze zespoły z każdego Finału Wojewódzkiego KINDER Joy of moving w danej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców:
• U-11 „dwójki” – urodzeni w roku 2012 i młodsi,
• U-12 „trójki” – urodzeni w roku 2011 i młodsi,
• U-13 „czwórki” – urodzeni w roku 2010 i młodsi.

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami i zasadami gry zawartymi w dokumencie „Regulamin Rozgrywek Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców o Puchar KINDER Joy of Moving ”, zatwierdzonymi przez Wydział ds. Młodzieży oraz Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostępny na stronie www.minisiatkowka.pl

3. Zgłoszenia:
Trenerzy dokonują zgłoszeń swoich zespołów na stronie https://kinderzgloszenia.szps.pl/ oraz https://pzps-rejestracja.pl/minisiatkowka od 5 czerwca do 16 czerwca 2023 roku. W wyjątkowych sytuacjach związanych z problemami z rejestracją, zgłoszenia zespołu, który nie posiada licencji w WZPS, akceptowana jest rejestracja na podstawie listy zatwierdzonej przez WZPS.

Rejestracja jest możliwa tylko w przypadku wprowadzenia wszystkich danych tj:
• danych zawodniczek i zawodników (imiona i nazwiska, daty urodzenia, zdjęcia, rozmiary koszulek, numery na koszulkach meczowych);
• imię i nazwisko trenera/opiekuna, numer telefonu, adres email, zdjęcie;
• danych dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz dane do faktury w przypadku korzystania z oferty Organizatora.

Wymogi wobec wgrywanego zdjęcia do Identyfikatorów:
Zdjęcia zawodniczek i zawodników oraz trenerów, które są potrzebne w celu przygotowania identyfikatora, powinny być w formacie kwadratowym o wymiarach min. 600 x 600 pixeli lub większe, zapisane w formacie JPG.
Uwaga: bez wgranych zdjęć przesłanie zgłoszenia nie jest możliwe!

4. Dokumenty:
Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 29. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:
Przypominamy, że zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 29. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:
• aktualne badania lekarskie (badania lekarskie tylko zawodniczki/zawodnicy);
• formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving (Załącznik nr 1);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej (Załącznik nr 2);
• formularz zgłoszeniowy drużyny (Załącznik nr 3);
• legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Załączniki zostały rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne są powyżej.

WAŻNE! Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub trenerzy zespołów poświadczając ten fakt na formularzu weryfikacji (Zał. nr 1). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Gliwicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

5. Przyjazd i akredytacja zespołów:
5.1. Przyjazd zespołów do Gliwic odbywa się w dniu 06 lipca 2023r. (czwartek) od godziny 15.00.
5.2. Akredytacja – Biuro zawodów w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, czynne będzie od godziny 15.00 do 20.00. W tych godzinach możliwy będzie odbiór identyfikatorów i pakietów startowych przez przedstawicieli zespołów (2 osoby z każdego województwa), wskazane przez WZPS.
5.3 Weryfikacja zespołów – Sędziowie Główni będą przeprowadzać weryfikację dokumentacji w Biurze zawodów w Arenie Gliwice, ul Akademicka 50 od godziny 15.00 do 20.00

5.4. Noclegi uczestników turnieju można zarezerwować poprzez system zgłoszeniowy w:
• Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu,
• Hotel Mikulski (Gliwice),
• Hotel Malinowski Economy (Gliwice),
• Hotel Alpex (Zabrze),
• Hotel Łabędy (Gliwice)
Rezerwacja zostanie potwierdzona po wpłacie należności na konto*:

*Brak wpłaty do dnia 20 czerwca 2023 oznacza rezygnację z rezerwacji.

6. Koszty pobytu zespołów (koszty za 1 uczestnika)
• Nocleg (śniadanie + kolacja) w Bursie Zabrze – koszt 110 zł za dobę (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07)
• Nocleg (śniadanie + kolacja) w hotelach:
o Mikulski 170zł za dobę – pokoje 2-osobowe z pojedynczymi łóżkami (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07)
o Malinowski 180zł za dobę – pokoje 2-osobowe z pojedynczymi łóżkami (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07)
o Alpex 160zł za osobę – pokoje 2-osobowe z pojedynczymi łóżkami, pokoje 3-osobowe (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07)
o Łabędy (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07) od 160 zł za dobę – pokoje 2-osobowe z pojedynczymi łóżkami (od kolacji 06.07 do śniadania 9.07)
• Dopłata do pokojów 1 osobowych – 60 zł dobę.
Nie ma możliwości zamawiania wyżywienia lub zakwaterowania w pojedyncze dni!

7. Obiady:
Zakup obiadów odbywa się poprzez system zgłoszeniowy – koszt obiadu 30 zł serwowany będzie przez Restaurację Arena Gliwice.

8. System rozgrywek 29. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving
8.1. System rozgrywek 29. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving zostanie umieszczony na stronach: https://www.minisiatkowka.pl/

9. Zasady porządkowe i bezpieczeństwo w trakcie zawodów:
Uprawnienia do wejścia na plac gier otrzymują wyłącznie:
• zawodniczki i zawodnicy oraz trenerzy (opiekunowie) – akredytowani przy zgłoszeniu – jeden na każdy zespół na podstawie imiennych identyfikatorów;
• sędziowie, organizatorzy, goście, VIP-y – na podstawie imiennych identyfikatorów;
• służby porządkowe, służby medyczne.
Podczas rozgrywania meczu wszystkie identyfikatory zawodniczek i zawodników biorących udział w grze, obligatoryjnie muszą zostać powierzone sędziemu drugiemu (sędziemu sekretarzowi). Natomiast pomiędzy spotkaniami, identyfikatory powinny być zawieszone na szyjach członków zespołów. Wszystkie inne osoby będą mogły oglądać turniej wyłącznie z miejsc na trybunie Areny Gliwice.

Identyfikatory zostaną wydane w trakcie akredytacji, na podstawie aktualnych zweryfikowanych „Formularzy zgłoszeniowych” oraz dostarczonych za pomocą formularza internetowego zdjęć.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zespołu, jeśli identyfikator należący do członka zespołu zostanie przekazany osobom trzecim, spoza drużyny.

10. Harmonogram turnieju:
Szczegółowy harmonogram i regulamin turnieju zostanie podany w późniejszym terminie na stronie internetowej: www.minisiatkowka.pl

11. Ważne informacje dotyczące turnieju udzielają:
Dyrektor Turnieju – Sebastian Michalak smichalak@pzps.pl 501 401 391
Sędzia Główny Turnieju Dziewcząt – Henryk Darocha darocha@wp.pl 603 776 000
Sędzia Główny Turnieju Chłopców – Wiesław Cieślik ciesiu@poczta.onet.pl 501 725 440
Biuro Zawodów – Ewa Bednarek kinder2023@szps.pl 501 391 727
Koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia – Daria Kowalczyk noclegi.kinder@szps.pl 509 916 688

Pełna treść komunikatu 

Autor: Komunikat Organizatorów