KINDER Joy of moving Minisiatkówka

Wielki Finał 2024: odprawa techniczna drużyn

W dniach 28-30 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zostanie rozegrany 30. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. Przypominamy ważny komunikat dotyczący odprawy technicznej dla drużyn biorących udział w finale.

Weryfikację zespołów, sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów przeprowadzą Sędziowie Główni. Weryfikacja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniu 27 czerwca (czwartek) od godziny 15.00 do 20.00. Wejście na odprawę do MCK od strony ul. Olimpijskiej.

WAŻNE! Na odprawę techniczną zgłasza się tylko i wyłącznie trener przypisany do danego zespołu. Wynika to z faktu, że w porównaniu do poprzednich lat proces weryfikacji musi przejść dwukrotnie większa liczba zespołów. Wszystkim bowiem zależy na bezpieczeństwie i komforcie uczestników podczas odprawy technicznej.

Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 30. Wielkim Finale Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving powinni posiadać:
• aktualne badania lekarskie (badania lekarskie tylko zawodniczki/zawodnicy);
• formularz zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving (Załącznik nr 1);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej – tylko trenerki i trenerzy (Załącznik nr 2);
• formularz zgłoszeniowy drużyny (Załącznik nr 3);
• formularz RODO Ministerstwa Sportu i Turystyki (Załącznik nr 4). W przypadku dzieci podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych. Trenerka/Trener zespołu również jest zobowiązany do podpisania tego formularza.
• formularz F02. W przypadku szkół, stowarzyszeń wystarczy formularz zgłoszeniowy podbity przez macierzysty WZPS.
• legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Załączniki zostały rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne są powyżej.

WAŻNE! Weryfikacji dokonują koordynatorzy lub trenerzy zespołów poświadczając ten fakt na formularzu weryfikacji (Załącznik nr 3). Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Katowicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

Autor: Katarzyna Porębska