KINDER Joy of moving Minisiatkówka

Dokumenty 28. Wielkiego Finału

W dniach 1-3 lipca 2022 roku w Arenie Gliwice zostanie rozegrany 28. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, podczas którego o medale powalczą 192 drużyny w kategorii „2”, „3”, „4” dziewcząt i chłopców. Poniżej przedstawiamy wykaz niezbędnych dokumentów, potrzebnych podczas weryfikacji drużyn.

Wielkimi krokami zbliża się 28. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. Zawodniczki, zawodnicy, trener uczestniczący w 28. Wielkim Finale powinni posiadać:
• aktualne badania lekarskie;
• formularz zgłoszeniowy uczestnika (dziecka) do Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar KINDER Joy of moving (zał. nr 1);
• zgoda i klauzula informacyjna – dla uczestnika i trenera (zał. nr 2);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla osoby pełnoletniej (zał. nr 3);
• legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
• druk F02 – w przypadku drużyn zgłoszonych do systemu rozgrywek przez dany WZPS (drużyny szkolne i stowarzyszenia są zwolnione z tego druku).

Weryfikacja zespołów – Sędziowie Główni będą przeprowadzać weryfikację dokumentacji  30 czerwca 2022 roku w Biurze zawodów w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, od godziny 15.00 do 21.00.

Załączniki zostały rozesłane do wszystkich WZPS-ów oraz dostępne poniżej:
Załącznik nr 1_ formularz zgłoszeniowy dziecka

Załącznik nr 2_Zgoda i klauzula informacyjna

Załącznik nr 3_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

WAŻNE! Ze względów technicznych weryfikacji dokumentów zawodniczek i zawodników dokonują macierzyste WZPS-y. Trener (opiekun) podczas turnieju finałowego w Gliwicach może w każdej chwili zostać poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów. Brak dokumentów skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. Weryfikacja w macierzystych WZPS-ach nie zwalnia z obowiązku posiadania przez zawodniczki i zawodników wymienionych dokumentów oraz dokumentu tożsamości.

UWAGA! W przypadku wpłynięcia uzasadnionego protestu, dokumenty tożsamości zawodniczek i zawodników będą weryfikowane przez osoby uprawnione. W przypadku braku ważności badań lekarskich lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, zespół nie zostaje dopuszczony do rozgrywek lub zostaje zdyskwalifikowany. Organizatorzy proszą o uważne sprawdzenie dokumentów, ponieważ błąd weryfikatora z macierzystego WZPS-u może skutkować dyskwalifikacją zespołu.

Autor: Katarzyna Porębska