KINDER Joy of moving Minisiatkówka

Wielki Finał 2023 – wyjątkowa nagroda Fair Play

W dniach 7-9 lipca miasto Gliwice gości uczestników 29. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving. Podczas tegorocznej edycji finaliści poza medalami i pucharami będą mogli również zostać wyróżnieni nagrodą Fair Play za promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie oraz za czyn „czystej gry”.

Organizatorzy Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, czyli Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Partner Tytularny – Grupa Ferrero w Polsce wielokrotnie zwracali uwagę na kształtowanie wśród młodych sportowców wartości fair play.

Co więcej, został nawet opracowany Kodeks Fair Play, który towarzyszy rozgrywkom KINDER Joy of moving już od dwóch sezonów, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak również etapie centralnym. W wielu miejscach PreZero Areny Gliwice można było przypomnieć sobie najważniejsze zapisy zawarte w tym kodeksie.

Podczas tegorocznego Wielkiego Finału KINDER Joy of moving zostanie przyznane dwa wyróżnienia – pierwsze za promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie i drugie za czyn „czystej gry”. Nagroda fair play za popularyzację wartości fair play honoruje trenera/opiekuna drużyny, który wychowuje zawodniczki i zawodników w oparciu o uniwersalne wartości sportu, jak fair play. Nagroda przyznana zostanie za wyjątkową formę popularyzacji fair play.

Nagroda fair play za czyn „czystej gry” trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodniczka, zawodnik lub trener. Czynem tym pomógł innym, poświęcając, np. szansę wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie.

Jakie są zasady przyznania tej nagrody? Od 7 do 9 lipca w Arenie Gliwice będzie można dokonać zgłoszenia osoby, która zasługuje na wyróżnienie. Zgłoszenia należy dokonać na specjalnie przygotowanym formularzu (Załącznik nr 1). W zgłoszeniu poza danymi kandydata do wyróżnienia musi się znaleźć uzasadnienie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłaszający mogą składać wypełnione zgłoszenia w terminie  od 7 lipca do dnia 9 lipca 2023 roku, w tym do 15 minut po zakończeniu ostatniego meczu. Po otrzymaniu zgłoszeń zostanie dokonana ich weryfikacja. Zgłoszenia, które nie będą spełniać warunków regulaminu nie zostaną dopuszczone do nagrody. Posiedzenie Komisji Fair Play odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego meczu turnieju, która dokona wyboru zwycięzców nagrody.

Laureat zostanie ogłoszony podczas uroczystej ceremonii zakończenia turnieju, który odbędzie się w dniu 9 lipca 2023 roku, wówczas zostanie mu wręczona nagroda.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Autor: Katarzyna Porębska